باکتری های میله ای (باسیل)
1024 در 768 - 104 کیلو بایت - jpg
havestin.ir
اختلالات تنفسی در کودکان
400 در 400 - 44 کیلو بایت - jpg
arminlab.com


ساختمان یک باکتری.
1030 در 760 - 284 کیلو بایت
donyaezist.blogfa.com
سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت
300 در 345 - 14 کیلو بایت - jpg
zistamooz.com


تولیدمثل باکتری
1192 در 722 - 59 کیلو بایت - jpg
morphology.blogfa.com
ساختار باکتری
380 در 426 - 44 کیلو بایت - jpg
daneshju.ir


موزه مجازی باکتری
330 در 265 - 21 کیلو بایت - gif
msshamraz.wordpress.com
پلازمید در باکتری.jpg
360 در 319 - 21 کیلو بایت - jpg
hghiran.persiangig.com