تبلیغات
زیست شناسی

زیست شناسی

تست

قسمتی از سال دوم: کنکور سراسری  87

1-     ضخامت دیواره نحستین در سلول کدام بافت، یکنواخت نیست؟

1) فیبر  2)اسکلروئید      3)کلانشیم    4)کلرانشیم

2- دیواره نایژک های انتهایی انسان،...دیواره ی ... می باشد.

1)مانند - نای،دارای تازک           2)برخلاف - نایژه ها،فاقد مژک

3)مانند - نایژه ها، دارای غضروف     4)برخلاف - نای،فاقد غضروف

3- از جمله ویژگی های دستگاه گردش خون در خرچنگ دراز عبارت است از:

1)وجود قلب های لوله ای شکل     2)وجود شبکه مویرگی کامل

3)خروج تنها یک سرخرگ از قلب  4)ورود خون غنی از اکسیژن به قلب

4- محل تولید و فعالیت... در سیتوپلاسم سلول انسان است.

1)نوکلئوزوم      2)کاتالاز     3)لیزوزوم    4)سورفاکتانت

5- در گیاهان پیشرفته،همه سلول ها ....

1)سانتریول ندارند   2)کلروپلاست دارند.   3)میکروتوبول ندارند.   4)واکوئل مرکزی ندارند.

6- در استخوان ران انسان....

1)مغز قرمز،مجاری هاورس را پرکرده است

2)بافت پیوندی سست بخش تنه را پوشانده است

3)سیستم های هاورس،حفره مرکزی را احاطه کرده است

4)بیشتر تنه،از بافت استخوانی اسفنجی ساخته شده است

7- کدام بخش معده گاو به دم نزدیکتر است؟

1)هزارلا           2)نگاری          3)سیرابی         4)شیردان

8- تحریک الکتریکی در بین سلول های عضله بطن ها،.... منتشر می شود.

1)به واسطه گره دهلیزی -بطنی  2)از محل اتصال تار های ماهیچه ای

3)توسط الیاف گرهی دیواره بطن 4)از طریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچه ای

9- در معده انسان، غدد مجاور پیلور،توانایی...را ندارند.

1)ترشح گاسترین             2)تولید پپسینوژن  

  3)سنتز اسید کلریدریک    4)تحریک سلول های حاشیه ای

10- با فرض اینکه به انسانی مهارکننده انیدرازکربنیک تزریق شود... می یابد.

1)3  HCO خونش،کاهش     2)تولید کربن دی اکسید بافت هایش،افزایش

3)ظرفیت حمل اکسیژن در خونش، افزایش 

4)فشار کربن دی اکسید سیاهرگ هایش،کاهش

11- در ماهیچه دو سر بازو،هر میوفیبریل...

1)در زمینه ای از بافت پیوندی قرار دارند   2)در سارکوپلاسم خود هسته های متعدد دارد

3)محتوی لوله هایی از شبکه سارکوپلاسمی است

4)توسط غشایی بنام سارکولم احاطه شده است.

12- اگر سلولی فاقد شبکه آندوپلاسمی باشد،به طور حتم....نخواهد داشت.(خارج از کشور)

1)ریبوزوم         2)تنفس سلولی   3)غشای هسته     4)DNAکروموزومی

13- منشا کدام بافت پیوندی نیست؟.(خارج از کشور)

1)آبشامه قلب    2)اسفنکتر 3)رباط  4)زردپی آشیل

14- بطور معمول پلاسمای خون انسان سالم فاقد کدام است؟.(خارج از کشور)

1)پروترومبین       2)لیزوزوم      3)گاسترین      4)اریتروپویتین

15- سارکولم....عضلانی است. .(خارج از کشور)

1)بیرونی ترین بخش یک تار       2)احاطه کننده یک تارچه  

 3)مخزن کلسیم در تار       4)در برگیرنده مجموعه تارها

 منبع: http://bioquestion.persianblog

نوشته شده  توسط پوریا حسینیان • نظرات() 
 • سلول بنیادی

         

  سلول بنیادی چیست؟

  سلول بنیادی مادر تمام سلولها است و توانایی تبدیل به تمام سلولهای بدن را دارا می باشد. این سلولها واجد توانایی خود نوسازی (Self Renewing) و تمایز (Differentiating) به انواع سلولها از جمله سلولهای خونی، قلبی، عصبی و غضروفی هستند. هم چنین در بازسازی و ترمیم بافت های مختلف بدن بدنبال آسیب و جراحت موثر بوده و می توانند به درون بافتهای آسیب دیده ای که بخش عمده سلولهای آنها از بین رفته است، پیوند زده شوند و جایگزین سلولهای آسیب دیده شده و به ترمیم و رفع نقص در آن بافت بپردازند.

  به دلیل توانایی منحصر به فرد سلولهای بنیادی، این سلولها امروزه از مباحث جذاب در زیست شناسی و علوم درمانی می باشند. هم چنین تحقیقات در این زمینه دانش ما را درباره چگونگی رشد و تکوین یک اندام از یک سلول منفرد افزایش داده است و مهمتر آنکه به فهم مکانیزم جایگزینی سلولهای سالم با سلول های آسیب دیده کمک نموده است.

   

  انواع سلول بنیادی

  سلولهای بنیادی را بر اساس خصوصیات و ویژگی به سه دسته سلولهای بنیادی جنینی، سلولهای بنیادی بالغ و سلولهای بنیادی خون بند ناف تقسیم می کنند.

  سلولهای بنیادی جنینی: از توده سلولی داخلی جنین 16-14 روزه گرفته می شود و قادر است تمام سلولها و بافتهای یک فرد کامل را بسازد.

  سلولهای بنیادی بالغ: به سلولهایی که پس از تولد از بافت های مختلف فرد بالغ جدا می شوند، گفته می شود. سلولهای بنیادی خونساز مستقر در مغز استخوان، مغز، کبد و سایر بافت ها از این دسته می باشند که قدرت تمایز به برخی از بافتها را دارا می باشند.

  سلولهای بنیادی خون بندناف: از بندناف استخراج شده و همانند سلولهای بنیادی خونساز مغز استخوان می باشند. 

   

  سلولهای بنیادی خون بند ناف

  خون بندناف خونی است که پس از تولد در بند ناف و جفت باقیمانده و دور ریخته می شود. این خون غنی از سلولهای بنیادی است.

  سلولهای بنیادی خون بند ناف همانند سلولهای بنیادی خونساز مغز استخوان به سلولهای زیر تقسیم میشوند:

  • سلولهای قرمز، که اکسیژن را به تمام بدن حمل می کنند.  

  • سلولهای سفید، که در سیستم ایمنی فعالانه شرکت دارند.

  • پلاکتها که به انعقاد خون کمک می کنند.

  همچنین قادر به ساخت انواع سلولهای دیگر و ترمیم و نگهداری سلولها در هنگام جراحت می باشند.

           
           

  خون بند ناف چه استفاده هایی دارد؟

  اولین پیوند خون بند ناف در سال 1988 میلادی در فرانسه و توسط دکتر گلوکمن به یک کودک مبتلا به کم خونی فانکونی (یک نوع کم خونی مادرزادی) انجام گرفت و به این ترتیب تا به امروز صد ها پیوند موفق خون بند ناف صورت گرفته است و مراکز بزرگ ذخیره این سلولها در کشور های مختلف جهان تاسیس گردیده است.

  مرورآمار منتشر شده نشان می دهد که هر ساله حدود 30000 بیمار با بیماریهایی که با پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان، قابل درمان هستند در سال شناسائی می شوند و حدود 75 درصد این بیماران قادر به یافتن یک داوطلب مناسب برای اهداء خون مغز استخوان نیستند. از سوی دیگر جستجوی مراکز ثبت اهدا کنندگان مغز استخوان زمان بسیاری به خود اختصاص می دهد به این ترتیب ذخیره خون بندناف زمان را کوتاه ومیزان اهدا کننده را بیشتر می سازد و به این ترتیب زمان را برای مبتلایان به لوسمی های حاد، کم خونی ها و نقایص ایمنی که در زمان کوتاهی می میرند کوتاهتر می کند.

  امروزه تحقیقات گسترده ای به منظور درمان بیماریها و ضایعات عصبی، ترمیم بافتهای آسیب دیده قلبی و استخوانی، ترمیم سوختگیها و ضایعات پوستی، ترمیم لوزالمعده وترشح انسولین و ترمیم سایر بافت های آسیب دیده با استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان، خون بندناف و سایر سلولهای بنیادی یک فرد بالغ درحال انجام است.

   

  بیماریهایی که با خون بند ناف درمان شده اند

   فهرستی از بیماریهایی که با استفاده از سلولهای بنیادی خون بندناف قابل درمان هستند به شرح ذیل می باشد:

  • اختلالات سلولهای بنیادی: کم خونی آپلاستیک، کم خونی فانکونی، هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH)

  • لوسمی حاد: AML، ALL، لوسمی تمایز نیافته حاد

  • لوسمی مزمن: CML      

  • بیماریهای نقص در تولید لنفوسیتها: لنفوم غیر هوچکین، لنفوم هوچکین

  • ناهنجاریهای ارثی گلبولهای قرمز: بتا، تالاسمی ماژور، کم خونی سلولی داسی شکل

  • اختلالات سیستم ایمنی مادرزادی: سندروم کاستمن، نقص چسبندگی لکوسیتی، سندروم دی جرج

  • نقص ارثی پلاکتی: ترومبوسیتوپنی مادرزادی

  • اختلالات پلاسماسل: مولتی پل میلوما، لوسمی پلاسماسل

  • بیماریهای ارثی: سندروم لش نیهان، هیپوپلازی غضروف

  • سایر بیماریها: بیماری الزایمر، دیابت، پارکینسون، صدمات نخاعی، سکته های قلبی و مغزی، بیماریهای کبدی، دیستروفی عضلانی

  توجه :

  در حال حاضر در کشورمان فقط بیماریهایی که منشاء خونی دارند از جمله تالاسمی ، سرطان خون و کم خونی ها با استفاده از سلولهای بنیادی خون بند ناف قابل درمان هستند .

  منبع:

  http://rsct.ir/fa/index.php/selol_haye_bonyadi/
   

  چشم انداز استفاده از سلولهای بنیادی

  امروزه ثابت شده است که سلولهای بنیادی قادر به درمان محدوده وسیعی از بیماریهای مزمن و حاد می باشند و تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماریهایی چون پارکینسونز، بیماریهای قلبی، کبدی، دیابت، دیستروفی عضلانی، آسیبهای نخاعی و سکته در حال انجام می باشد.

  آلزایمر:1 از 10 نفر افراد بالای 65 سال و 5 نفر از 10 نفر افراد بالای 85 سال از این بیماری رنج می برند. 

  جراحات نخاعی: آسیبهای نخاعی سالانه بالغ بر 750000 نفر در ایالات متحده را در بر می گیرد.

  بازسازی استخوان:  امیدی برای درمان مبتلایان به اوستئوپروزیز پارکینسونز:  MS   بیماری اتواییمون و پیشرونده مربوط به سیستم عصبی مرکزی است که سالانه تعداد بسیاری را دچار می سازد. • نظرات() 
 • تست شماره 3

  -کدام عبارت نادرست است؟

  1)زنجیره نشاسته بدون انشعاب یا گاه انشعاب دار است.             

   2)پلی ساکاریدها بیشتر در ساختار سلول و نیز استحکام آنها نقش دارند.

  3)از هیدرولیز گالاکتوزقند گلوکز و آب تولید می شود.        

    4)هیدرولیز سلولز در بدن گاو و موریانه امکان پذیر است.

  2-کدام یک در گرمای زیاد خواص خود را از دست نمی دهد؟

  1)لسیتین                   2)رنین                3)گاماگلوبولین                     4)کازئین

  3-فراوان ترین هیدرات کربن موجود در طبیعت کدام است؟

  1)ساکارز                  2)سلولز                    3)گلیکوژن                 4)نشاسته

  4- هر گاه 7مولکول آمینو اسید با هم ترکیب شوند چند مولکول آب حاصل می شود؟

  1)6                  2)7                     3)14                      4)12

  5- فراوان ترین مواد موجود در سلول جانوری کدامند؟

  1)پروتئین ها                    2)چربی ها                   

  3)نمک های معدنی             4)هیدرات های کربن

  6- اهمیت ساخته شدن هیدرات ها کربن درشت مولکول در چیست؟

  1)صرفه جویی در محل ذخیره     2)شباهت به ترکیبات دیگر سلول     

   3)آسانی مصرف                  4)دارا بودن انرژی زیادتر

  7-در مورد ویژگی های آنزیم ها کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

  1)همه ی آنزیم ها درPH نسبتاً قلیایی فعالیت می کنند.     

   2)همه ی آنزیم ها از جنس پروتئین بوده و عمل آنها اختصاصی است.

  3)هر آنزیم به طور اختصاصی عمل می کند ولی جنس شیمیایی آن پروتئینی یا غیر پروتئینی است.

  4)هر آنزیم بر روی یک دسته خاص از غذاها اثر دارد و نوع PH محیط مهم نیست.

  8- شباهت نشاسته ، سلولزو گلیکوژن از چه نظر بیش تر است؟

  1)نوع آرایش واحد های ساختمانی  2)نوع آنزیم هایی که بر آنها اثر می گذارند 

   3)نوع واحد های ساختمانی   4)تعداد واحد های ساختمانی

  ٩- منبع مستقیم و عمومی تاً مین انرژی ATP در سلول چیست؟  

   1) ADP          2) گلوکز             3) نشاسته             4) هر گونه قند

  ١٠- کدام یک صرف انرژی را در بدن جانداران بهتر به اثبات می رساند؟

  1) حرکت        2) تولید گرما     3) سنتز مواد          4) تجزیه مواد

  ١1- کدام فرآیند در برگیرنده ی فرآیندهای دیگر است ؟

   1) فتوسنتز      2) متابولیسم       3) تنفس        4) تغذیه

  ١2- کدام یک عمل آمیلاز را نشان می دهد؟

  1) نشاسته   ←    گلوکز               2) نشاسته   ←    مالتوز  

  3) گلیکوژن   ←  گلوکز              4) مالتوز   ←   فروکتوز

   

   منبع:http://biologyolampiad.persianblog.ir/post/164  نوشته توسط پوریا حسینیان • نظرات() 
 • تست شماره 2

  تست فصل دوم وسوم زیست سال دوم
  توسط : poursorkh
  تست فصل دوم وسوم زیست سال دوم

  -مواد کربن داری که در سلول ساخته میشود را ...... می گویند

  1- کربوهیدرات                2- مواد آلی   3- کربنات        4- هیدروکربن

  2- اختلاف فردی دربین افراد گونه به علتکدام است؟

  1- زیستگاه                 2- مونومر           3- تغذیه   4- پلی مر

  3- کدام دی ساکاریدی با مونومر های یکسان است؟

  1- سلولز    2- ساکارز 3- مالتوز 4- لاکتوز

  4- تعداد کربن کدام یک بیشترین است

  ریبوز  2- فروکتوز    3- لاکتوز     4- گلوکز

  5- کدام یک با اثر انزیم دسگاه گوارش انسان به واحد های یکسانی تبدیل می شود

  گلیکوژن   2- ساکارز 3-   سلولز         4- لاکتوز

  6- کدام در کبد انسان به گلوکز تبدیل می شود ؟

  1- انسولین      2-گلیکوژن      3-  گلیسرول    نشاسته

  7- طی واکنش هیدرولیز کامل یک رشته پلی ساکاریدی متشکل از 20 مونوساکارید چند مولکول اب مصرف میشود

  1- 20   2- 21                   3- 19                         4- 40

  8- چرا روغن ذرت مایع است؟

  1- اب گریز است                 2- ساختار تری گلیسریدی دارد

  3- حداکثر پیوند هیدروؤنی دارد     4- در اسید چرب خمیدگی دارد

  10- فسفولیپید شبیه کدام است؟

  1- تری گلیسرید                          2- استروئید                      3- موم                             4- لیپید

  11- کدام در بدن نقش ذخیرن دارند

  1-موم                 2-    استروئید              3- فسفولیپید     4-  تریگلیسرید

  12- به کدام علت کلسترول را جزئ لیپید دسته یندی میکنند ؟

  1-اسید چرب دارد                      2- ترکیب شیمیایی مانند انها دارد

  نامحلول در اب است                    4- اسکلت چهار حلقه اید ارد

  13- کدام یک پیوند پپتیدی ندارد

  1- آلبومین                   2-     پادتن                        3-  سلولز                    4-    مالتوز

  14- کدام درون سلولی است ؟

  1- کاتالاز کبد               2-  پتیالین بزاق       3-  پپسین معده              4-   لیپاز لوزالمعده

  15- نحوه عملکرد کدام بر انزیم با بقیه متفاوت است    

  1- مواد معدنی        2- گرمای زیاد            3- سیانید                4- حشره کش

  16-کدام صحیح نیست ؟

  1- تعداد اندکی از انزیم ها در بدن انسان در محیط خنثی عمل میکنند

  2- اغلب انزیم ها در 45 فعالیت ندارند

  3- انزیم ها ساختمان سه بعدی دارند

   4- انزیم ها اختصاصی عمل میکنند

  17- نقش انزیم تجزیه کننده پراکسید هیدروژن در صنعت چیست؟

  1- ساختن اسفنج          تهیه ابمیوه               لکه بری      خارج کردن پوسته دانه

  18- اجزای ادنوزین کدام است   

  1- ادنین  ریبوز      فسفات              2- ادنین دزوکسی ریبوز    فسفات

  3-          دزوکسی ریبوز      ادنین        4-   ریبوز ادنین

  19-  کدام انرژی زاست

  1- سنتز سلولز از گلوکز                                       2-  سنتز پروتئین از اسد امینه

  3- واکنش شیمیایی  فتوسنتز             4-  تولید ادنوزین دی فسفات از ادنوزین تری فسفات

  20- کدام معادل متابولیسم است ؟

  1- مجموع واکنش انرژی زادر سلول                    2- مجموع واکنش انرژی خواه در سلول

  3- ساختن پلیمر                                              4- مجموع واکنش درون سلولی

  21- تریکودینا به سلول لوله تنفسی شبیه است زیرا هردو ...................دارند

  1- دهان سلولی                2- مژک             خار اتصالی                تاژک

  22- برای مطالعه بسیار دقیق حرکت سلول از میکروسکوپ                        استفاده می شود 

  1- نوری                                2- الکترونی نگاره وگذاره         3-  نگاره     گذاره

  23- مقیاس تصویری را بدست اورید اگر نمونه 1 میلی متر وبزگنمایی عدسی شیئی وچشمی  40و 10 باشند

   

  4001/1                         2-  40/1                      3-     40                           4-    10/1

  24- سلول بزرگ نسبت به سلول کوچکتر حاصل از تقسیم میتوز خود .............دارد

  1- نسبت  حجم به سطح کمتر             2- ماده وراثتی بیشتر

  3- نسبت سطح به حجم کمتر             ماده وراثتی برابر

  25- کدام از بقیه کوچکتر است ؟

  1- تریکودینا  2- سلول ماهیچه                         3- گلبول قرمز  4- سلول عصب

  26-در کدام موجود ساختمان سلولی ساده است و مواد هسته ای در سیتوپلاسم ان پراکنده است ؟

  ویروس            2 قارچ                       3- باکتری           4- امیب

  27- همه .................پروتئینی اند

  1- انزیم              2-   میکروتوبول           3-    هورمون               4- انتی ژن             

  28- جنس پلاسمودسم از چیست؟

  1-سلولز          2- چوب             3- سیتوپلاسم                   4- گلیکو لیپید

  29- کدام در پروکاریوت ویوکاریوت وجود دارد ؟

  شبکه اندوپلاسمی                  میتوکندر          3- ریبوزوم            4- پلاست

  30- سانتریول ........................است ودر ......................وجود دارد ؟

  غشاء دار –خزه           2- بدون غشاء – سرخس    3- غشاء دار – سلول  سیب            4- اندامک – هر سلول

  31-    پروکاریوتها ویوکاریوت  در کدام مورد شبیه اند؟

  1- جایگاه مواد وراثتی           2- ریبوزوم        3-   تاژک              4- غشاء

  32- کدام در افزایش مساحت غشاء نقش ندارد ؟

  1- ریبوزوم                   2- جسم گلژی       3- شبکه اندوپلاسمی           4- لیزوزوم

  33- کدام انزیم ندارد ؟

  1- غشاءاندامک       2- درون اندامک        3-  سانتریول                    4-  سیتوپلاسم

  34- کدام جزء دستگاه غشاءدرون سلولی است؟

  1- ریبوزوم                  2-   سانتریول               3- اسکلت سلولی          4- پر اکسیزوم

  35- کدام با بقیه ساختار سلولی متفاوت دارد ؟

  1- هیدر                  2-  سیانوباکتر                       3-  قارچ                 4-   سرخس

  36- سانتریول هادر کدامک نقشی ندارند ؟

  1- سازماندهی ریز لوله        2- سنتز ریز رشته            3- تشکیل تاژک ومژک        4-   تشکیل دوک تقسیم

  37- کدام ترکیب براحتی از فسفولیپید عبور می کند

  1- یون                   2-   اب                      3-   لیپید        4-  پادتن

  .38- کدام ریبوزوم ندارد

  1-هسته            2- میتوکندری                3- کلروپلاست            4- واکوئل

  39- پروتئین هایی که در سطح خارجی غشاء سلول وجود دارند ..............

  1- ایجاد منفذ برای عبور مواد در غشاء میکنند                    2- یون را وارد سلول می کنند

  3- موجب  اتصال فیزیکی بین سلول ها میشوند                  4- ایجاد کانال میکنند

  40- کدام ممکن است نقش دفاعی  در گیاه داشته باشد ؟

  1- پر اکسیزوم            2- واکوئل                  3-  واکوئل انقباضی           4- ریز لوله

  41- کدام دو لایه فسفولیپید دارد ؟

  لیزوزوم             میتوکندری            3- کلروپلاست    4- شسانتریول

  42- کریستا - استروما – نوکلئوئید به ترتیب در کدام است ؟

  سیانو باکتر      کلروپلاست      گلبول قرمز                 2- امیب       تریکودینا       باکتری

  3- میتوکندری        کلروپلاست        باکتری                 4- سلول گیاهی   سلول جانو.ری    قارچ

  43- کیسه های بخش ............. ......نسبت به  طرف دیگر ...................... است

  1  پذیرنده گلژی  – بزرگتر                          2-   صادرکننده -   بزرکتر  

  3- ترشح کننده گلژی – پرحجم                      4-    پذیرنده گلژی – فعالتر

  44- کدام بوسیله اندوپلاسمی صاف ساخته نمی شود؟

  1- اسید چرب          2-  فسفولیپید                       3-  استروئید                     4- پادتن  

  45- منظره میکروسکوپی غشائ هسته با کدام شبیه است؟

  1- اندوپلاسمی صاف                  2- میتوکندری                       3-  اندوپلاسمی زبر         4-   لیزوزوم

  46-واکوئل مرکزی گیاه کدام راندارد

  1- مواد دفعی                      2- رنگیزه             3-   انزیم هیدرولیز کننده            4- انزیم اضافه کننده قند 

  47- کدام پدیده در جهت یکسان شدن غلظت مواد در محیط نیست؟

  انتشار 2- انتشار تسهیل شده   3- اسمز    4-  انتقال فعال

  48- کدام کارمعمول  لیزوزوم نیست

  1- هضم میتوکندری پیر                               2- هضم کلروپلاست پیر

  3- اتصال به واکوئل غذایی                       4-   هضم غشاء سلولی اسیب دیده        

  49-  کدام در ورود مواد به سلول نقش ندارد

  1- اندو سیتوز         2- اگزوسیتوز   3-  اسمز        4-   انتقال فعال 

  50- کدام صحیح است

  گلبول قرمز درمحیط رقیق متلاشی میشود به علت انتقال فعال

  سلول گیاهی به علت  داشتن واکوئل حین تورزسانس نمیترکد

  سلول جانوری اسمز ندارد چون دیواره ندارد

  سلول گیاهی با داشتن دیواره حین اسمز متلاشی نمی شود
  منبع:http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=256024 • نظرات() 
 • تست شماره 1


  1 ) جنس کدام با بقیه متفاوت هست ؟
  1)تری گلیسیرید 2)کلسترول 3)کوتین 4)لیپاز

  2) کدام یک جزو مهمترین پوتئین های بدن است ؟
  1)هموگلوبین 2 )پادتن 3 )کاتالاز 4 ) انسوولین

  3) محلول ید دار برای شناسایی فعالیت کدام آنزیم کاربد دارد ؟
  1) آمیلاز 2 ) کاتالاز 3)پروتئاز 4)لیپاز

  4)در ساختار کدام کربوهیدرات وجود ندارد ؟
  1)ریبوزوم 2) آدنوزین 3) سلولاز 4)ماده زمینه ای دیواره سلولهای گیاهی

  5)به ترتیب برای مطالعه ی حرکت واکوئل ضرباندار و ساختار کریستا کدام میکروسکوپ ها کاربرد دارند ؟
  1)الکترونی نگاه – الکترونی گذاره
  2)الکترونی گذاره – الکترونی گذاره
  3)نوری – الکترونی گذاره
  4)نوری- الکترونی نگاره

  6) تنوع مونومری در ساختار کدام بیشتر است ؟
  1)ریبوزم 2 )میکروتوبول 3)سانتریول 4)فیبریل دیواره سلول گیاهی

  7)پلاسمودسم به کدام لایه نزدیک تر است ؟
  1)دیواره نخستین 2 ) دیواره دومین 3)تیغه ی میانی 4)غشا

  8)کدام ساختار فسولیپید است :
  1)ریبوزوم 2)سانتریول 3)هستک 4)کریستا

  9)به ترتیب در نزدیکی و دوربینی محل تشکیل تصویر یک شی دور کجاست ؟
  1)جلوی شبیکه – روی شبیکه 2)روی شبیکه-پشت شبیکه
  3)جلوی شبیکه-پشت شبیکه 4) پشت شبیکه-جلوی شبیکه

  10)ماده ای که در آرژی موجب حساس شدن ماستوسیت ها به آلرژن ها میشود چه نام دارد ؟
  1)هپارین 2)هیستامین 3)پرفورین 4)پادتن

  11)در بین گرینه ها عامل دفاعی برای مبارزه با عامل اوریون کدام است ؟
  1)پادتن - ماکروفاژ 2)لیزوزوم – پروتئین های مکمل
  3)پروتئینهای مکمل-پرفورین 4)اینترفرون-ماکروفاژ

  12)در پتانسیل آرامش بودن.......... از فاصله بین دو ...... بدون مصرف انرژِی وارد نورون میشود ؟
  1( na+ - غلاف میلین
  2)Na+ - گره رانویه
  3)K+ - غلاف میلین
  4)K+ -گره رانویه

  13)کدام یک از بخش های چشم مربوط به لایه میانی چشم نمیشود ؟
  1)عنبیه 2)قرنیه 3)ماهیچه ی مژکی 4) مردمک

  14)کدام ار بخش های عصبی زیر در یادگیری دخالتی ندارند ؟
  1)دستگاه لیمبیک 2)مخچه 3)نخاع 4)مخ

  15)در نخاع بین بخش سفید و لایه عنکبوتیه کدام بخش با بخش ها وجود دارد ؟
  1)نرم شامه- بخش خاکستری مغز
  2)سخت شامه- بخش خاکستری مغز
  3)سخت شامه
  4)نرم شامه

  16)در انعکاس زرد پی زیر زانو چند سیناپس بین نورون حرکتی و حسی وجوود دارد ؟
  1)1 2)2 3)3 4)4


  17)آسپیرین گیرنده های کدام بخش از زبان را تحریک میکند ؟
  1)جلو 2)عقب 3)کتاره های جلویی 4)کناره های عقبی

  18)کدام هورمون از نورون ترشح میشود ؟
  1) اپی نفرین 2)اکسی توسین 3)تیروکسین 4)FSH

  19)لوله های نفرون برای کدام هورمون گیرنده ندارند؟
  1)آلدسترون 2)پاراتیروئیدی 3)ADH 4)LH

  20) هورمون ازاد کننده مستقیما موجب ترشح کدام هورمون میشود ؟
  1)اکسی توسین 2)تیروکسین 3)آلدوسترون 4)FSH
  منبع:http://forum.p30world.com/showthread.php?t=153989
  Reply With Quote • نظرات() 
 • تصاویر


  702 در 371 - 61 کیلو بایت - jpg
  ncnr.nist.gov
  738 در 483 - 158 کیلو بایت - gif
  thaigoodview.com

  357 در 212 - 15 کیلو بایت - jpg
  brasilescola.com
  600 در 332 - 80 کیلو بایت - jpg
  anes.upmc.edu
  600 در 336 - 42 کیلو بایت - jpg
  recursos.cnice.mec.es • نظرات() 
 • تصاویر باکتری


  باکتری های میله ای (باسیل)
  1024 در 768 - 104 کیلو بایت - jpg
  havestin.ir
  اختلالات تنفسی در کودکان
  400 در 400 - 44 کیلو بایت - jpg
  arminlab.com


  ساختمان یک باکتری.
  1030 در 760 - 284 کیلو بایت
  donyaezist.blogfa.com
  سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت
  300 در 345 - 14 کیلو بایت - jpg
  zistamooz.com


  تولیدمثل باکتری
  1192 در 722 - 59 کیلو بایت - jpg
  morphology.blogfa.com
  ساختار باکتری
  380 در 426 - 44 کیلو بایت - jpg
  daneshju.ir


  موزه مجازی باکتری
  330 در 265 - 21 کیلو بایت - gif
  msshamraz.wordpress.com
  پلازمید در باکتری.jpg
  360 در 319 - 21 کیلو بایت - jpg
  hghiran.persiangig.com • نظرات() 
 • دیوکسین (DIOXIN) چیست؟


   دیوکسین (DIOXIN) چیست؟    

          

  دیوکسین ها از سمی ترین موادی هستند که علم موفق به شناسایی آنها شده است. گزارشی که در سپتامبر1994 توسطEPA در اختیار عموم قرار گرفت دیوکسین را به عنوان یک خطر جدی برای سلامت عموم توصیف کرده بود. اثری که دیوکسین بر روی سلامت عموم دارد شاید قابل مقایسه با DDT در دهه 60 باشد. بر طبق نظر کارشناسان  EPA  با اینکه هیچ مقداری از دیوکسین برای انسان بی خطر در نظر گرفته نمیشود ولی میزانی که در حال حاضر در شهروندان آمریکایی مشاهده میشود بسیار به میزان ظهور علایم و اثرات نامطلوب نزدیک است.

  دیوکسین در نتیجه ی سوزاندن ترکیبات شیمیایی بر پایه ی کلرین در مجاورت هیدروکربن ها تشکیل میشود. اصلی ترین منبع تولید دیوکسین را میتوان انواع زباله سوز ها و یا بشکه های مخصوص سوزاندن مواد زاید در حیاط برخی منازل بر شمرد. آلودگی به دیوکسین همچنین با کارخانه های کاغذ سازی ای که در فرایند بیرنگ کردن خود از ترکیبت کلرینی استفاده میکنند و یا کارخانه های تولید پلاستیک پلی وینیل کلراید PVC  ویا کارخانه های تولید برخی مواد شیمیایی کلره مثل برخی آفتکش ها در ارتباط است. 

   چند راهکار:

  ۱ـ از ظروف پلاستیکی در مایکروویو استفاده نکنید. ـ از لفافه و پوشش پلاستیکی در مایکروویو استفاده نکنید.

  ۲ـ بطری های آب پلاستیکی را در فریزر قرار ندهید. 

  کارهای بالا باعث آزادسازی ماده شیمیایی Dioxin میشود که بروز سرطان، خصوصاً سرطان سینه را بدنبال دارد. دیوکسین یک سم بسیار قوی برای سلولهای بدن است. 

  ۳- اخیراً تحقیقاتی توسط دکتر  Edward Fujimoto مدیر برنامه ریزی سلامت بیمارستان Castle آمریکا راجع به دیوکسین و چگونگی عملکرد آن در بدن صورت گرفته كه در نتیجه آن توصیه های ذیل ارائه شده است : 

  ۴- بطری های پلاستیکی آب را در فریزر برای انجماد قرار ندهید چون این کار باعث آزادسازی سم دیوکسین از ظروف پلاستیکی می شود. 

  ۵- نباید غذاهای خود را در ظروف پلاستیکی در مایکروویو گرم کنید مخصوصاً در مورد غذاهای حاوی روغن و چربی او اعلام نموده ترکیب «چربی ـ حرارت بالا و پلاستیک» باعث آزادسازی دیوکسین به داخل غذا و نهایتاً بدرون سلولهای ما میشود. 

  ۶- بجای آن برای گرم كردن غذا استفاده از ظرف شیشه ای مثل پیرکس و چینی توصیه می شود، در این حال شما همان نتیجه را از گرم کردن غذا فقط بدون دیوکسین میگیرید. 

  ۷- غذاهای فوری (Fast Food) و سوپها باید از ظرف یکبار مصرف تخلیه و در ظرف دیگری گرم شوند. 

  ۸- کاغذ بد نیست ولی نمی دانیم که مطمئن تر از ظروف شیشه ای و غیره باشد. 

  ۹- وقتیکه قبلاً رستورانهای غذای فوری (Fast Food) غذا را از ظروف یونولیت (Foam) به ظرف کاغذی جابجا کردند، مسئلۀ دیوکسین یکی از دلایل انجام این کار بود. 

  ۱۰- لفاف های پلاستیکی فقط وقتی خطرناکند که با غذا برای پخت در مایکروویو استفاده شوند. 

  ۱۱- فرآوری غذاها در حرارت خیلی بالا باعث حل شدن و آزاد شدن دیوکسین از پلاستیک و تزریق آن بداخل غذا می شود.. 

  ۱۲- به عنوان جایگزین پوشاندن غذا با یک لفاف کاغذی توصیه می شود.

  http://herfe20.loxblog.ir/post.php?p=395 :منبع • نظرات() 
 • اطلاعیه

  کلیه مطالب بر گرفته شده اند و منبع  تایید نمی شوند و این جانب  مسولیتی در برابر  مطالب ندارم • نظرات() 
 • پدیده اسمز

  اسمز در سلولهای گیاهی و جانوری
  600 در 440 - 24 کیلو بایت - jpg
  zistpics.blogfa.com
  و محصولات کشاورزی از طرف
  390 در 209 - 15 کیلو بایت - jpg
  sanru.blogfa.com
  این پدیده اسمز معكوس نام دارد.
  900 در 639 - 76 کیلو بایت - jpg
  prochemistry.blogfa.com
  طریق فرآیند اسمز انجام مى
  550 در 337 - 360 کیلو بایت - png
  plantlab.blogfa.com
  را فشار اسمزی نامیدیم.
  262 در 366 - 12 کیلو بایت - gif
  amirbio.com
  تصفیه آب ؛ روش اسمز معکوس
  380 در 250 - 5 کیلو بایت - jpg
  idegostaresh.com
  پدیده اسمز در بسیاری از
  390 در 409 - 42 کیلو بایت - jpg
  payaleague.ir
  اسمز
  156 در 164 - 9 کیلو بایت - jpg
  daneshnameh.roshd.ir
  Osmosis
  714 در 379 - 10 کیلو بایت - gif
  nikitasci.com
  عكس اسمز عمل میكند.
  545 در 318 - 24 کیلو بایت - jpg
  plantlab.blogfa.com
  Pressure can prevent osmosis
  568 در 295 - 10 کیلو بایت - jpg
  benbest.com
  پدیده اسمز برقرار است و آب
  590 در 296 - 32 کیلو بایت - jpg
  biologymodern.blogfa.com • نظرات() 
 • ۱۰ رفتاری که به مغز شما آسیب می رساند!


   جهان نیوز:


  كار سخت یا مطالعه در زمان بیماری ممكن است منجر به كاهش كارآئی مغز و در نتیجه صدمه مغزی شود.با انجام یا عدم انجام چند کار ساده می توان از زوال مغز جلوگیری کرد.نادیده گرفتن بعضی کارهای پیش پا افتاده باعث می شود عملکرد مغز در طول روز کاهش پیدا کند.10 که با مغز آسیب میرساند

  1. نخوردن صبحانهكسانی كه صبحانه نمی خورند قند خونشان به سطح پایین تری افت می كند. این امر باعث تامین نامناسب مواد غذائی برای مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می شود.

  2. پرخوری:
  این امر باعث تصلب شرائین (سختی دیواره رگهای) مغز شده و منجر به كاهش قدرت ذهنی می شود.

  3- دخانیات:
  این امر باعث كوچك شدن چند برابری مغز و منجر به آلزایمر می شود.

  4. استفاده زیاد قند و شكر:استفاده زیاد قند و شكر جذب پروتئین و مواد غذائی را متوقف می كند و منجر به سوء تغذیه و احتمالا اختلال در رشد مغزی خواهد شد.

  5. آلودگی هوا:
  مغز بزرگترین مصرف كننده اكسیژن در بدن ماست. دمیدن هوای آلوده باعث كاهش اكسیژن تامینی مغز شده و منجر به كاهش كارآیی مغز می شود.

  6. كمبود خواب:
  خواب به مغزمان اجازه استراحت می د% • نظرات() 
 • رابطه صبحانه و ضریب هوشی


  شبکه هوشمند مدارس:

  رابطه صبحانه و ضریب هوشی

  نخوردن صبحانه ضریب هوشی كودكان را كاهش می‌دهد.
  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: نخوردن صبحانه ضریب هوشی و قدرت یادگیری كودكان و دانش آموزان را كاهش داده و به خستگی زودهنگام آنان منجر می‌شود. رابطه صبحانه و ضریب هوشی
  دكتر"مهدی سالك" فوق تخصص غدد روزیكشنبه درگفتگوبا ایرنا افزود: خوردن صبحانه نقش مهم واساسی درافزایش قدرت یادگیری،خلاقیت وابتكار كودكان دارد ، بنابراین والدین باید نسبت به صرف صبحانه فرزندان ، بیش از دیگر وعده غذائی دقت كنند.

  وی اظهار داشت: كودكان هفت تا هشت ساعت بعد از خوردن شام، در ناشتایی بسر می‌برندو با صرف صبحانه مغز از قند كافی به عنوان غذا و منبع انرژی استفاده می‌كند

  سالك افزود: برای اینكه كودك و دانش‌آموزاشتهای كافی برای خوردن صبحانه داشته باشند ، باید شام را در ساعات ابتدایی شب صرف كنند و شبها در ساعت معینی بخوابند تا صبح زود بیدار شوند و وقت كافی برای خوردن صبحانه داشته باشند.

  وی بااشاره به این كه برخی از آنان علاقه مند به‌خوردن صبحانه نیستند گفت:
  در این موضوع والدین می‌توانند بادادن تنقلات سنتی مانند گردو ، بادام و نیز یك عدد كیك ، صبحانه مقطعی فرزند خود را تامین و برای بردن لقمه نان و پنیر به عنوان صبحانه كامل به مدرسه ترغیب شوند.

  وی افزود : اگر مدت زمان نخوردن صبحانه طولانی تر باشد، نگهداری قندخون در سطحی كه مغز قادر به فعالیت طبیعی خودباشد، دشوارتر و یادگیری ، تمركز حواس و تعادل حركتی آنها مختل می‌شود. • نظرات() 
 • نمونه سوال شماره 2

  1- چهار گروه از گروه های اصلی پروتئین ها را نام ببرید.

  2- چهار راه انتقال مواد بین سلول و محیط خارج سلولی را بنویسید.

  3- الف) دو نوع سلول اسکلرانشیمی که در گیاهان یافت می شوند کدامند؟

  ب) دو مورد از وظایف بافت چربی در بدن را بنویسید.

  4- مراحل اصلی تغذیه و گوارش را در جانوران نام ببرید.

  5- آنزیم های شیره ی معده چه نام دارند و چه عملی انجام می دهند؟ (دومورد)

  6- محل هر یک را بنویسید: کبد – دوازدهه – روده ی کور – پیلور

  7- نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنویسید: کرم خاکی -  ماهی – ملخ – غاز وحشی

  8-  الف) در شخصی حجم تنفسی 6000 میلی لیتر در دقیقه و سرعت تنفس 40 بار در دقیقه است، مقدار هوای جاری در این شخص را محاسبه کنید. ب) تنفس سلولی و فتوسنتز هر یک در کدام اندامک سلولی انجام می پذیرد؟

  9- تفاوت گردش خون باز با بسته را با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

  10- ابتدا و انتهای هر یک از دو گردش خون کوچک و بزرگ در آدمی چه حفره ای از قلب است؟

  11- لایه های مختلف دیواره ی قلب را نام ببرید. مهم ترین ویژگی ماهیچه ی قلب چیست؟

  12- چه عواملی در بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب موثرند؟ ( چهار مورد)

  13- انواع گرانولوسیت ها را نام برده و بنویسید کدام یک در عفونت های انگلی افزایش می یابد؟

  14- از عوامل موثر در تعرق چهار مورد را نام ببرید.

  15- با استفاده از کاغذ کلرید کبالت آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ یک گیاه  بیش تر از سطح بالایی آن است.

  16- الف) کلیه ها چگونه PH محیط داخلی را ثابت نگه می دارند؟ ب) نقش بادکنک شنا در ماهی و نقش بالک در پرنده چیست؟

  17- تفاوت مفصل گوی و کاسه ای با لولایی را همراه با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

  18- چهار مورد از مزایای ورزش را نام ببرید.

  19- الف) تفاوت حرکت خودبخودی با القایی چیست ؟ ب) اگر مخروط باز شده ی کاج را داخل آب قرار دهیم چه می شود؟ این حرکت از چه نوعی است؟

  20- قسمت های مشخص شده در شکل را نام گذاری کنید.( شکل نفرون ).

  نمونه سؤالات دیگر

  ۱- صحیح یا غلط بودن هر یك از جملات زیر را مشخص نمایید. 75/1

  الف-  دیواره سلولی باكتریها و قارچها به دلیل تك سلولی بودن دارای منفذ است.

  ب-  ریبوزوم در درون اندامكهایی مانند میتوكندری نیز دیده می شود.

  ج-  سلولهای ماهیچه قلبی خط دار و منشعب است.

  د-  پپسین نوعی پروتئاز محسوب می شود.

  ه-  مونوسیتها سلولهایی هستند كه هرگز در خون دیده نشده و عمل بیگانه خواری دارند.

  و-  همه مهره داران اسكلت درونی دارند.

  ز-  تنجش نوعی جنبش گیاهی بدون اثر محرك خارجی است.

  2- مناسب ترین گزینه را انتخاب كنید: 25/1

  الف- از هیدرولیز كدامیك مونومرهای یكسانی بدست می آید؟

  1- لاكتوز                      2- مالتوز                      3- ساكارز                     4- گالاكتوز

  ب- در تنفس آرام و طبیعی حركت كدام ماهیچه عامل اصلی افزایش حجم قفسه سینه میباشد؟

  1- بالا برنده قفسه سینه      2- دیافراگم              3- پایین برنده قفسه سینه     4- شكمی

  ج- موج p در الكتروكاردیوگرام معرف فعالیت الكتریكی كدام قسمت است؟

  1- دهلیز چپ و راست     2- قسمت راست قلب     3- قسمت چپ قلب        4- بطن چپ و راست

  د- كدامیك از ملكولهای زیر در نفرونها بصورت جذب فعال مجددا"  باز جذب میشود؟

  1- اوره                        2- یون پتاسیم               3- گلوكز                         4- یون هیدروژن

  ه- در كدام بخش ساركومر فقط رشته های قطور وجود دارد؟

  1- تیره                        2- روشن                      3- صفحه هنسن                4- نوار Z

  3- جملات زیر را با كلمات مناسب كامل نمایید:  75/1

  الف-  اجزای اصلی غشاهای سلولی ملكولهای …………..هستند.

  ب-  پارانشیم فتوسنتز كننده ……………..نام دارد.

  ج-  اریتروپویتین در شرایط …………..افزایش یافته و بر اندام………….اثر می كند.

  د-  سمی بودن اوریك اسید بسیار …………از اوره و آمونیاك است.

  ه-  سیتوپلاسم معمولی سلول ماهیچه ای…………..نام دارد.

  و- آخرین انشعابات سیستم تنفس نایی به ………… منتهی میشود.

   

  4-  برای هر یك از آنزیمهای نامبرده یك كاربرد صنعتی بنویسید.  5/0

  الف- سلولاز                         ب- آمیلاز

  5- دو تفاوت تراكئید با عناصر آوندی چیست؟ 5/0

  6- الف- جذب مواد غذایی در چه قسمتی از لوله گوارش ملخ انجام می گیرد؟ 75/0

  ب- نقش روده ملخ چیست؟

  7- نوع تنفس را در هر یك از جانداران زیر بنویسید: 1

  الف- كرم خاكی              ب- زنبور            ج- غاز وحشی               د- كوسه ماهی

  8- عوامل موثر در تبادل مواد در مویرگها را شرح دهید. 1

  9- الف- اجزای بافت گرهی قلب را نام ببرید؟ 1

  ب- كدام بخش از آن محل زایش تحریكات طبیعی قلب است؟

  10- چگونگی روند انعقاد خون را شرح دهید.  1

  11- آزمایشی را طراحی نمایید كه نشان می دهد در هوای سرد ادرار بیشتری تولید میشود؟ 1

  12- انقباض ایزومتریك و ایزوتونیك را با ذكر مثالی از هر كدام شرح دهید. 1

  13-  الف- دو كار مهم شبكه آندوپلاسمی زبر كدامند؟ 1

  ب- دو فایده غشاهای درون سلولی كدامند؟

  14- طرز قرار گرفتن انواع بافت استخوانی را در استخوانهای دراز و پهن بنویسید. 1

  15-  برای هر یك از حركتهای گیاهی زیر مثالی بنویسید. 1

  الف- حركت غیر فعال          ب- حركت گرایشی         ج- حركت بساوش تنجی           د- حركت تاكتیكی

  16- شكل مقابل یك نفرون را نشان میدهد. بخشهای خواسته شده را نام گذاری كنید. 1

  17- الف- تعریق و تعرق را در گیاهان تعریف كرده و مشخص نمایید كه هر یك توسط كدام روزنه ها انجام میشود؟ 5/1

  ب- دو سازش گیاهان اقلیم خشك و سرد و یا گرم برای كاهش تعرق چیست؟

  18- اصطلاحات زیر را تعریف كنید: 2

  الف- كاردیا           ب- ظرفیت حیاتی               ج- سیستول               د- هماتوكریت

  منبع زیست شناسی گناباد • نظرات() 
 • نمونه سوال


  1- الف) از هیدرو لیز ساکارز چه قندهایی حاصل می شود؟

  ب) دی‌پپتید جیست؟1

  2- الف) دو نقش لیزوزوم در سلول را بنویسید.

  ب) دو تفاوت سلول پروکاریوت با یوکاریوت را بنویسید.

  ج)انجام این کارها در سلول بر عهده کدام اندامک است؟   

  تنفس سلولی(            ) نشانه گذاری(                  ) 5/1

  3- الف)دو نقش سلولهای پشتیبان در بافت عصبی را بنویسید.

  ب)دونوع سلول بافت اسکلرانشیم را بنویسید. 1

  4- الف)چرا جذب چربی ها از راه مویرگ های لنفی صورت میگیرد؟

  ب)نقش این دو آنزیم در بزاق چیست؟    پتیالین(             )  لیزوزیم(            )ج) هر یک از این بخش ها در چه قسمتی از لوله گوارشی انسان واقع شده است؟  دوازدهه(                       )      کاردیا(                           ) 5/1 

  5- الف) نقش پرده دیافراگم در تنفس را شرح دهید.

  ب)دو روش انتقال اکسیژن در خون را بنویسید.1

  6- الف)دو مورد از سازگاری بدن پرندگان برای پرواز طولانی در ارتفاعات را بنویسید.

  ب)چرا آبشش ها برای تنفس در خشکی مناسب نیستند؟ 1

  7- الف) چرا به گردش خون ماهی را ساده گویند؟

  ب)دو جاندار نام ببرید که گردش خون باز دارند. 1

  8- محل دقیق دریچه های میترال و دریچه های سینی را بنویسید.1 

  9- الف) گرانولوسیت ها به چند دسته تقسیم می‌شوند نام ببرید.

  ب) سه نقش خون در بدن را بنویسید. 5/1

  10- الف)دلیل بیماریهای خود ایمنی را ذکر کنید.

  ب)ترومبین در انعقاد خون چه نقشی دارد؟1

  11- الف) دو مورد از عوامل تشکیل حباب هوا در آوند های جوبی را بنویسید.

  ب)چرا حرکت ترکیبات آلی در گیاهان پیچیده تر از حرکت آب است؟(3دلیل)     ج)گیاهان برای کاهش تعرق چه سازشهایی دارند؟(3مورد)2

  12- الف)نوع ماده دفعی در این موجودات چیست؟ 

   پلاناریا (                        )     مگس  (              )

  ب) اگر خون اسیدی شودکلیه ها …………واگر خون قلیایی شود………ترشح می کنند. 1

  13- الف) هومئوستازی را تعریف کنید.

  ب)شبکه دوم مویرگی چگونه به وجود می آید؟5/1

  14- اصطلاحات زیر را تعریف کنید. 

   الف) سارکوپلاسم                                ب) انقباض ایزومتریک 1

  15- نقش هر یک از موارد زیر در حرکت ما هی را بنویسید.

  شکل دوکی بدن (                         )   بادکنک شنا (                            )    باله سینه ای (                            ) 75/0

  16- مفصل زانو از نوع …………ومفصل شانه از نوع…………می باشد. 5/0

  17- الف) دونمونه از حرکتهای غیر فعال گیاهی را نام ببرید.

  ب) نام حرکت های زیر را بنویسید: 

    1)حرکت گیاه به سوی روشنایی               2)حرکت برگهای گیاه اقاقیا

  http://ehsanjg.tebyan.net/ehsanjg/ehsanjg/post.aspx?PostID=23854 :منبع • نظرات() 
 • morteza por


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :